مجله علمی- ترویجی «فناوری آزمون‌های غیرمخرب» با هدف ارتقای سطح دانش متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه آزمون‌های غیرمخرب و نيز ایجاد بستری برای تبادل یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی و فنی در حوزه‌های تخصصی ذیربط بصورت دوفصلنامه انتشار مي‌یابد. این مجله در نظر دارد با ساماندهی نتایج و دستاوردهای نوين در حوزه آزمون‌های غیرمخرب و ایجاد ارتباطي سیستماتیک و بین رشته‌ای، موجبات تقویت پایه‌های علمی و فنی در تخصص مذکور و زیرشاخه‌های مرتبط با آن را فراهم نمايد.

مجله تخصصی «فناوری آزمون‌های غیرمخرب» مقالات مرتبط با تمام زمینه‌ها و شاخه‌های ارزیابی و آزمون‌ غیرمخرب شامل روش‌های پرتونگاری، فراصوتي، مغناطیسی، مایع نافذ، چشمی، نوري، الکتریکی، پخش‌آوایی و گرمانگاری را به چاپ خواهد رساند. همچنین پژوهش‌ها و مطالعات صنعتی بین رشته‌ای مانند صنایع غذایی و کشاورزی و فناوری‌های نوین و پیشرفته در حوزه‌های مرتبط با آزمون‌های غیرمخرب و نیز روش‌های پایش وضعیت و سلامت سازه‌ها و تجهیزات با تکیه بر جنبه‌های علمی و کاربردی و در محدوده وسیعی از مواد، تجهیزات و سازه‌ها مورد توجه اين مجله خواهند بود. اخبار بین‌المللی و داخلی در حوزه آزمون‌های غیرمخرب، معرفی دستگاه‌ها و تجهیزات جدید، اخبار و گزارش‌ها در خصوص کنفرانس‌ها و نشست‌های این حوزه و همچنین استانداردها، آموزش و تایید صلاحیت کارکنان از دیگر موارد مورد توجه در این نشریه است.

اميدواريم با چاپ اين مجله و با گسترش ایده‌های نو و اعتلای فعاليت‌هاي دانشگاهی و صنعتی در حوزه تخصصی آزمون‌هاي غيرمخرب و ایجاد ارتباط مناسب بین نیازها و دستاوردهای علمي و کاربردی، زمینه تبادل نظر در تشخیص و رفع معضلات موجود در اين حوزه تخصصی فراهم آيد.
برای دریافت شماره‌های منتشر شده و نیز کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارسال مقالات، دریافت قالب نمونه‌‌ی مورد قبول مجله، فرایند داوری اعضای هیئت تحریریه و غیره به وبگاه مجله به نشانی زیر مراجعه نمایید.